Tietoa meistä / Info om ossYhdistyksen perustava kokous pidettiin Kemiön Säästöpankin kokoushuoneessa 26.2.1970. Kokouksen avauksen suoritti Varsinais-Suomen Kokoomuksen toiminnanjohtaja Mauno Lainema ja puheenjohtajaksi valittiin Aarre Salmiranta, sekä sihteeriksi Folke Collin. Muut johtokunnan jäsenet olivat: Erik Högman, Riitta Launokorpi, Nils Collin, Hannu Österman, Hilkka Jägerskiöld ja Eila Salmiranta. Poliittisen tilannekatsauksen piti kansanedustajaehdokas Harri Airinen ja toivotti vastaperustetulle seuralle menestyksellistä tulevaisuutta. Samana vuonna alettiin jo 40 vuotta jatkunut perinne laskea kukkia itsenäisyyspäivänä sankarihaudalle. Ja yhtä perinteisesti kukat on lahjoittanut Launokorpien perheyritys.

 ( Lähde Monica Erikssonin 40-vuotishistoriikki)

Föreningens grundande möte var i Kimito Sparbankens mötesrum 26.2.1970. Öppningen av mötet gjordes Varsinais-Suomen Kokoomus verksamhetledare Mauno Lainema och till ordförande valdes Aarre Salmiranta och till sekreterare Folke Collin. Andra styrelsemedlemmarna var : Erik Högman, Riitta Launokorpi, Nils Collin, Hannu Österman, Hilkka Jägerskiöld och Eila Salmiranta. Politisk översikt hålls av riksdagsledamot kandidat Harri Airinen och önskade framrika framtid till nygrundat förening. I samma år börjades redan 40 års långt tradition att lägga krans till hjältegraven . Och lika traditionallt har kransen donerats av familjeföretag Launokorpi.

( Källa Monica Erikssons 40- års historik)

Yhdistys   pitää vuosittain kevät- ja syyskokouksen.Osallistutaan kunnallispolitiikkaan sekä piirin ja puolueen järjestämiin tilaisuuksiin mahdollisuuksien mukaan. Perinteisesti lasketaan Itsenäisyyspäivänä kukkavihko Kemiön kirkon sankarihaudalle. Järjestetään myös vapaamuotoisia jäsentapaamisia vuoden aikana. 

Föeningen hålls årligen vår och höstmöte.  Man deltar i kommunal politik och distrikts och partiets arrangerad tillfällen om det är möjligt. Som tradition lägger man ner en blombuket vid Kimito kyrkans hjältegrav.  Man arrangerar också friformad medlemsträff under åren.