Taustaa / Bakgrund

Kokoomusyhdistys on toiminut vuodesta 1970 lähtien Kemiönsaarella. Yhdistyksen kotikunta ja toiminta-alue on ollut Kemiön kunta. Vuoden 2009 alusta toteutunut kuntauudistus saarellamme toi mukanaan koko saaren alueella asuvien mahdollisuuden vaikuttaa Kemiönsaaren kunnan asioihin.

Kokoomus on vaikuttanut kunnanvaltuustossa, lautakunnissa, seurakunnassa ja maakunnallisissa luottamustehtävissä. Lisäksi yhdistyksemme osallistuu aktiivisesti Varsinais- Suomen Kokoomuksen järjestötoimintaan.

Marraskuussa 2014 yhdistys avasi Facebook- sivun eli löydät meidät sieltäkin.

Samlingspartiets lokala föreningen har agerat i Kimitoön redan från år 1970. Föreningens hemkommun och verksamhetsområde har varit Kimito kommun. Kommunreformen som verkställdes på vår ö från början av 2009 betydde att alla som bor på ön har möjlighet att påverka i ärenden som berör kommun Kimitoön.

Samlingspartiet har haft representanter i kommunfullmäktige,nämnden, församlingen och innehaft förtroendeuppdragt som berört hela landskapet. Därtill deltar vår förening aktivt inom Varsinais - Suomen Kokoomus.

I November 2014 föreningen öppnades Facebook-sidan så du hittar oss också där.
Liity jäseneksi / Bli medlem

 Millaisena näet Kemiönsaaren tulevaisuuden ?  Tule mukaan toimintaan ja saat mahdollisuuden vaikuttaa. Tuo mukanasi näkemyksesi kaikesta sinulle lähellä olevasta.  Vuosijäsenyys jäsenmaksu on 45 euroa , perheenjäsen maksaa 35 euroa ja alle 30-vuotias nuorisojäsen 13 euroa. Jäsenyysaika lasketaan 12 kuukautta eteenpäin liittymispäivästä. Lisätietoja puheenjohtajalta tai sihteeriltä.

Hurudan ser du Kimitoöns framtid? Kom med och deltaga verksamhet och få möjlighet att påverka. Kom med dina åsikter om allt som är dig nära.  Årliga medlemsavgift är 45 euro, familjemedlem betalar 35 euro och under 30-åriga ungdomsmedlem 13 euro. Medlemstid gäller 12 månaderna framåt från anslutningen. Mera info från ordförande eller sekreterare.

Voit / Du kan liittyä myös tästä/ bli medlem också här .